Aktywne formy poszukiwania pracy

W dniu 27 kwietnia 2012 roku wszyscy beneficjenci tegorocznej edycji projektu Myśl Planuj Działaj wzięli udział w szkoleniu Aktywne formy poszukiwania pracy- zajęcia grupowe.

Celem zajęć poprowadzonych przez doradcę zawodowego było:

  • poznawanie samego siebie, a w szczególności: określenie uniwersalnych umiejętności adaptacyjnych, identyfikacja własnych umiejętności
  • sprecyzowanie własnych preferencji zawodowych, w tym: określenie zawodów najbardziej i najmniej popularnych, określenie wartości pożądanych w pracy zawodowej
  • przygotowanie uczestników do samodzielnego poruszania się po rynku pracy,
  • zdobycie wiedzy na temat lokalnego rynku pracy,
  • zapoznanie uczestników z metodami poszukiwania pracy;
  • poznanie ścieżek kształcenia;
  • zapoznanie uczestników z formami zatrudnienia..

Doradca zawodowy starał się pomóc uczestnikom w odnalezieniu się w trudnych warunkach dzisiejszego rynku pracy i co za tym idzie dokonać optymalnego wyboru zajęcia związanego ze swoimi predyspozycjami i zdolnościami. Forma zajęć warsztatowych, z zastosowaniem wielu ćwiczeń bardzo przypadła do gustu wszystkim uczestnikom.